Булгакон 2024

гр. сОФИЯ, България

21-23 септември 2024 Г.

Булгакон е ежегодна среща на любителите на фантастиката в България, която се провежда повече от две десетилетия. Булгакон 2024 ще се състои на 21-23 септември в град София.

Очаквайте информация.